Ordensregler

Ordensregler for Øster Lindet Motionscenter

 

Da Øster Lindet Motionscenter (ØM) ikke har fastansat personale, men alle arbejder frivilligt, har vi nogle enkle regler, der skal være med til at sikre, at ØM er et rart sted at være for alle:

- Et medlemskab er personligt, og misbrug vil medføre bortvisning.

- Kun medlemmer, som har deltaget i en instruktion og betalt kontingent, har adgang til at bruge centrets udstyr.

- Det er ikke tilladt at tage tilskuere med ind i motionscentret.

- Træning i motionscentret sker på eget ansvar. Eventuelle skader, som et medlem måtte pådrage sig ved brug af centrets udstyr, er ØM uvedkommende.

- Vis hensyn til andre medlemmer og centrets instruktører. God omgangs tone og opførsel samt dæmpet musik er en selvfølge.

- Anvisninger fra centrets instruktører og personer, som bestyrelsen for Øster Lindet Idrætsforening og Landsbyhuset bemyndiger til at holde opsyn med centret, skal altid følges.

- Der må ikke trænes med bar overkrop. Der skal anvendes indendørs fodtøj og passende træningstøj.

- Tasker, udendørs fodtøj, overtøj m.m. skal anbringes i omklædningsrummet eller på anden anvist plads.

- Medbring eget håndklæde til brug under træningen.

- Kun kildevand må medbringes og indtages i motionscentret.

- Ryd venligst op efter træningen. Sæt håndvægte og vægtskiver på plads efter brug.

- Maskiner m.m. skal rengøres straks efter brug med aftørringspapir.

- Brugt papir m.m. skal anbringes i de dertil indrettede affaldsspande.

- Ved instruktion af et nyt medlem har instruktørerne fortrinsret til brug af centrets udstyr.

- Der må ikke ryges i centret og på skolens område.

- Der må ikke indtages alkoholiske drikke eller euforiserende stoffer i motionscentret hverken før, under eller efter træning. Øster Lindet Motionscenter samarbejder gennem DGI med antidoping Danmark, hvilket medfører uanmeldte kontrolbesøg.

- Under træning skal medlemskort hænge på infotavlens ”medlemskort” holdere.

- Unge under 16 år må ikke bruge eller opholde sig i centret uden voksen ledsagelse.

- Brug af andre lokaler end Motionsrum, toilet og bad kræver tilladelse.

- Overtrædelse af ordensreglementet medfører karantæne eller i yderste konsekvens bortvisning